پرسش‌های متداول


روند ارسال و تصویب پروپوزال به مرکز چگونه است؟

ابتدا پروپوزال مربوطه را از طریق سامانه پژوهان ( آدرس: http://vdresearch.arakmu.ac.ir/general/login.action ) به مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل ارسال نموده و پس از بررسی اولیه توسط معاون علمی مرکز و کارشناس مرکز در جلسه شورای پژوهشی مطرح  و در مورد آن تعیین تکلیف می گردد. در صورت تصویب برای شورای پژوهشی دانشگاه ارسال می گردد تا مراحل بعدی را طی کند و در صورت نیاز به اصلاحات به مجری برای انجام اصلاحات برگشت داده می شود.

کلید واژه ها: سامانه پژوهانشورای پژوهشی

تعداد مراکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اراک چند تا است و اسامی آنها چیست؟

دانشگاه علوم پزشکی اراک دارای 4 مرکز تحقیقاتی بترتیب ذیل می باشد :

مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل
مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی
مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

کلید واژه ها: مراکز تحقیقاتیدانشگاه علوم پزشکی اراک

سقف تفویض اختیار بودجه مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل چقدر است؟

سقف تفویض اختیار بودجه تا سقف 80 میلیون ریال می باشد.

کلید واژه ها: سقف هزینهمرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل

سقف تعداد طرح‌های ­تحقیقاتی دردست ­اجرای اعضای­ هیات­ علمی­ و­ محققین مرکز تحقیقات چگونه است؟

سقف تعداد طرح‌های تحقیقاتی در دست اجرای هر محقق حداکثر 4 طرح می باشد و افزایش تعداد طرح‌های در دست اجرای مجری با تصویب شورا انجام می شود.

  * در محاسبه تعداد طرح­های در دست اجرای اعضای هیأت علمی، طرح‌های­تحقیقاتی­ پایان‌نامه ای­ و طرح‌های کمیته تحقیقاتی دانشجویی درنظر گرفته نمی شوند و درصورتی که طرح تحقیقاتی دارای بیش از یک مجری باشد سهم هر یک از مجریان در آن طرح محاسبه خواهد شد .

کلید واژه ها: تعداد طرح‌های تحقیقاتیتصویب شورا

فرم های خام از جمله پروپوزال طرح تحقیقاتی، گزارش نهایی و.... در کدام قسمت وب سایت مرکز تحقیقات قرار دارد؟

کلیه فرم های خام مورد نیاز انجام یک طرح تحقیقاتی در منوی سمت راست عمودی قسمت فرم های خام قابل دسترسی است.

کلید واژه ها: فرم خامپروپوزالگزارش نهاییمنوی عمودی