افیلیشن و لوگوی مرکز تحقیقات

افیلیشن و لوگوی مرکز تحقیقات

آدرس سازمانی (Affiliation) مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی اراک در مقالات و منابع علمی فارسی و انگلیسی زبان

 مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

Traditional and Complementary Medicine Research Center, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran


بنابر مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه لازمه دریافت جایزه مقاله و هرگونه امتیاز آموزشی، طبق آیین نامه های پژوهشی، درج صحیح آدرس سازمانی مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل دانشگاه در منابع علمی منتشره می باشد

کلید واژه ها: افیلیشنلوگومرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۴۱۲