معاون علمی مرکز

 

نام و نام خانوادگی

 

دکتر سید امیر حسین لطیفی

رشته تخصصی

طب سنتی

پست الکترونیک

seiedalatifi@yahoo.com

سمت

معاون علمی مرکز

 

کلید واژه ها: متخصص طب سنتیدکتر سید امیر حسین لطیفیمعاون علمی

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۳۷۰