مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

روز پزشک مبارک
۰۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۷:۴۸

روز پزشک مبارک

اولین وبینار هسته تاریخ پزشکی
۲۰ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۶

اولین وبینار هسته تاریخ پزشکی