مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

روز دانشجو گرامی باد
۱۶ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۴۳

روز دانشجو گرامی باد

روز جهانی غذا
۲۴ مهر ۱۴۰۰ | ۰۸:۱۹

روز جهانی غذا

دومین جشنواره طب ایرانی
۲۴ مهر ۱۴۰۰ | ۰۷:۴۹

دومین جشنواره طب ایرانی