مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

چاپ کتاب خلاصه مفرح القلوب
۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۱:۴۵

چاپ کتاب خلاصه مفرح القلوب

دمنوش های توصیه شده طب سنتی
۳۱ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۲۷

دمنوش های توصیه شده طب سنتی

هفته جهانی شیر مادر
۰۹ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۲:۱۳

هفته جهانی شیر مادر