اخبار

دعوت به همکاری دانشکده داروسازی (واحد بین الملل) دانشگاه علوم پزشکی اراک

دعوت به همکاری دانشکده داروسازی (واحد بین الملل) دانشگاه علوم پزشکی اراک جدید

دانشکده داروسازی (واحد بین الملل) دانشگاه علوم پزشکی اراک قصد دارد به منظور تکمیل کادر هیات علمی خود از فارغ التحصیلان جوان و با سوابق تحصیلی درخشان؛ جهت گذراندن طرح تعهد در قالب هیات علمی، بعد از انجام مصاحبه و صلاحیت های علمی دعوت به همکاری نماید.

ادامه مطلب
چالش کمیجان در موج احتمالی ششم

چالش کمیجان در موج احتمالی ششم جدید

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان گفت: داشتن تنها یک بیمارستان با امکانات محدود، کار را برای مواجه و مدیریت کرونا در موج های احتمالی بعدی سخت می کند.

ادامه مطلب