اخبار

نیروهای انسانی سرمایه های سازمانی

نیروهای انسانی سرمایه های سازمانی جدید

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک به مناسبت روز ملی منابع انسانی ضمن تبریک این روز به همکاران واحد های تابعه، منابع انسانی را مهمترین و با ارزش ترین سرمایه های سازمان به خصوص مجموعه علوم پزشکی برشمرد.

ادامه مطلب