آرشیو اخبار

سلامت شوخی بردار نیست

سلامت شوخی بردار نیست

رییس مرکز بهداشت اراک در برنامه رادیویی صدای سلامت با تاکید بر اینکه سلامت شوخی بردار نیست، گفت: همکاران بهداشتی وضعیت سلامت در مراکز ارائه خدمت در سطح شهرستان را به صورت روزانه و مستمر بازرسی، رصد و مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

ادامه مطلب