اخبار

حذف "نفاق و ریاکاری" در گرو بصیرت و تیزبینی مدیران

حذف "نفاق و ریاکاری" در گرو بصیرت و تیزبینی مدیران

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: ریا، تزویر و نفاق پدیده ای زشت و چندش آور به ویژه در فضای اداری است که با بصیرت مدیران می توان مانع از رواج این اخلاق ناپسند شد.

ادامه مطلب