اخبار

دفتر فنی و عمرانی قلب تپنده پروژه ها است

دفتر فنی و عمرانی قلب تپنده پروژه ها است

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: پیگیری و نظارت دقیق بر پیشرفت پروژه های عمرانی دانشگاه و کلیه واحدهای تابعه در سطح استان و ارایه گزارش به موقع و تلاش در جهت رفع موانع موجود از جمله مهمترین اهداف دفتر فنی دانشگاه به حساب می آید.

ادامه مطلب
بیمارستان جایگزین ۴۸ ساعته پر می شود

بیمارستان جایگزین ۴۸ ساعته پر می شود

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت:  پیش بینی می کنیم بیمارستان آیت الله خوانساری که جایگزین سانتر کرونا شده، تا ۴۸ ساعت آینده تکمیل ظرفیت شود و مازاد بیماران خنداب، فراهان و کمیجان نیز به اراک سرریز شوند.

ادامه مطلب