اخبار

رو به زمستان زرد

رو به زمستان زرد

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: با توجه به وضعیت موجود و طبق محاسبات انجام شده در استان مرکزی به جز شهرستان های اراک، خمین و شازند که نارنجی هستند، باقی استان در وضعیت زرد قرار خواهند داشت.

ادامه مطلب
آغاز طرح تحقیقاتی آلودگی هوای اراک

آغاز طرح تحقیقاتی آلودگی هوای اراک

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک از شروع طرح تحقیقاتی میزان آلودگی هوای اراک توسط این دانشگاه خبر داد و گفت: دانستن اینکه هوای اراک توسط چه منابعی آلوده است و آلوده می شود، حق مسلم مردم است.

ادامه مطلب