مطالب مرتبط با کلید واژه " کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان مرکزی "


برگزاری پنجاهمین نشست کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان مرکزی

برگزاری پنجاهمین نشست کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان مرکزی گالری

پنجاهمین نشست کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان مرکزی با حضور سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی و دیگر اعضا برگزار شد.

ادامه مطلب