واحد بهداشت

تعداد بازدید:۷۷۸۳


مسئول بهداشت محیط

خانم مهندس الهام تقوایی

خانم مهندس سپیده سادات عالمی 

کارشناس بهداشت حرفه ای 

خانم مهندس فاطمه عسگری 
 


شرح وظایف کارشناس بهداشت محیط


آموزش مستمر به بیماران ،پرسنل و مرا جعین در مورد کلیه برنامه های بهداشتی
 شرکت فعال در کمیته بهداشت و عفونت و طرح موضوعات مربوطه
 نظارت بر کنترل سالم بودن آب مصرفی بیمارستان از نظر میکروبی و شیمیایی و کلر با قیمانده
 نظارت و کنترل بر نحوه جمع آوری ، انتقال ، نگهداری و دفع صحیح زباله
 نظارت بر وضعیت بهداشتی و ایمنی کلیه قسمت های بیمارستان از قبیلتوری پنجره ها ،کپسول اطفاحریق و000
برنامه ریزی و نظارت بر برنامه شستشو نظافت صحیح کلیه قسمتها و بخش های بیمارستان
نظارت بر وضعیت بهداشت آشپزخانه و تهیه و توزیع مواد غذایی
شرکت در سمیناها ، جلسات آموزشی جهت بالابردن سطح اطلاعات و انتقال به بیماران
 برنامه ریزی و تلاش در جهت ارتقا شاخص های اعلام شده بهداشت محیط بیمارستان شامل آب ، فاضلاب ، مواد زائد جامد آشپزخانه و رختشویخانه
 نظارت بر مراکز فروش مواد خوراکی ،آشامیدنی ،آرایشی بهداشتی در محدوده بیمارستان (بوفه و فروشگاه و000)
 
حفظ و ارتقا جایگاه بیمارستان در شبکه بهداشتی کشور
 هماهنگی با مسئولین بخشهای مختلف بیمارستان و راهنمایی جهت رفع اشکالات بهداشتی
ثبت فعالیتهای روزانه در دفتر گزارش و تهیه و تنظیم گزارش ماهانه فعالیتها و ارسال به مراکز بهداشت به همراه فرم آمار
ابلاغ و اجرا و نظارت بر اجرای استاندارد ها و مقررات بهداشت محیط
همکاری در برنامه ریزی و پایش برنامه بهداشت محیط با مسئولین مربوطه 
 
همکاری با ادارات و موسسات مختلفی که با بهداشت محیط ارتباط دارند
 مطاله پیرامون به کار بردن روش های جدید عملیاتی به منظور بازده و کارآیی
آموزش بهداشت شامل نیاز سنجی ، برگزاری کلاس ، تهیه پمفلت ، پوستر ، جزوه آموزشی ، نمایش فیلم و ...
کنترل و مبارزه با حشرات و جوندگان و به کارگیری روش های مناسب
 نظارت و کنترل بر سیستم دفع فاضلاب بیمارستان
 برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و نگهداری از مواد شوینده و ضدعفونی کننده
برنامه ریزی و نظارت بر امر ضد عفونی و استریلیزاسیون وسایل و محیط
 همکاری در امر آموزشو کار آموزی دانشجویان
رسیدگی بر شکایات بیماران ، همراهان ، مراجعین و پرسنل از موارد و مسائل بهداشتی بیمارستان
 مشارکت و همکاری در هنگام بروز بلایا ، اپیدمی ها و ارائه خدمات لازم
انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام ما فوق       

 

مسئول بهداشت حرفه ای

خانم مهندس فاطمه عسگری 

 شرح وظایف:

        1.        آشنا نمودن مدیران ، اعضاء کمیته حفاظت فنی و بهداشتکار و کارکنان با جایگاه بهداشت حرفه أی دربیمارستان جایگاه بهداشت حرفه أی در قوانین ایران و اثرات مثبت رعایت دستورالعملهای بهداشت حرفه أی در سلامت شاغلین

        2.        تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کارو طرح مسائل و مشکلات حفاظت و بهداشتی در جلسات کمیته و ارائه پیشنهادات لازم به مدیر بیمارستان جهت رفع نواقص و سالم سازی محیط کار

        3.        ارسال صورتجلسات کمیته به مرکز بهداشت مربوطه بر اساس فرم پیشنهادی به روش بررسی تصمیمات جلسه قبلی و سپس اتخاذ تصمیمات جدید و مشخص نمودن مسئول  پیگیری

        4.        شناسائی شغلهای موجود و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار و ارائه راه حلهای متناسب جهت کنترل و ارائه پیش نویس دستورالعملهای لازم جهت انجام کار سالم و بهداشتی به منظور پیشگیری از ایجاد عوارض و بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی شیمیائی ارگونومیکی ، بیولوژیکی و روانی محیط کار

        5.        برنامه ریزی جهت اندازه گیری حداقل سالی یکبار عوامل زیان آور محیط کار و اقدامات کنترلی و ارسال نتایج به مرکز بهداشت مربوطه .

        6.        بررسی و بازدید بهداشتی طبق برنامه زمانبندی شده از تسهیلات بهداشتی و تاسیسات و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات لازم جهت رفع انها.

        7.        همکاری و تشریک مساعی با کارشناسان بهداشت حرفه أی و بازرسان کار جهت اجرای مقررات حفاظتی و بهداشت کار.

        8.        توجیه و آشنا سازی شاغلین نسبت به رعایت مقررات و موازین بهداشتی و حفاظتی در محیط کار

        9.        همکاری با مدیران در تهیه دستور العملهای لازم برای انجام کار مطمئن ، سالم و بدون خطر و همچنین استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات بهداشتی و حفاظتی در محیط کار و متناسب بودن لوازم با نوع کار.

       10.       پیشنهاد به مدیر بیمارستان جهت تشویق  شاغلینی که در امر حفاظت فنی و بهداشت کار علاقه و جدیت دارند.

       11.       پیگیری لازم در انجام معاینات قبل از استخدام و ادواری به منظور پیشگیری از ابتلاء شاغلین به بیماریهای ناشی از کار و ارائه نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه .

       12.       تهیه پیش نویس دستور العمل جهت انجام معاینات کارگری ( قبل از استخدام و دوره أی )برای شغلهای موجود و تهیه جدول آزمایشات روتین و اختصاصی شغلهای موجود با همکاری پزشک متخصص طب کار و یا پزشک عمومی دوره دیده طب کار مجاز ( 25 امتیازی )

       13.       اعلام موارد مشکوک بیماریهای حرفه أی از طریق مدیر بیمارستان به مرکز بهداشت مربوطه و همکاری در تعیین شغل مناسب برای شاغلینی که به تشخیص شورای پزشکی به بیماریهای حرفه أی مبتلا شده و یا در معرض ابتلاءآنها قرار دارند ( موضوع تبصره 1 ماده 92 قانون کار )

       14.       ثبت آمار حوادث و بیماریهای ناشی از کار شاغلین و تعیین ضریب تکرار و ضریب شدت سالانه حوادث و ارسال به مراکز بهداشت مربوطه .

       15.       نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار .

       16.       کلیه اقدامات در زمینه سالمسازی محیط کار ( - تهویه مناسب - مبارزه با حشرات و جوندگان موذی ، تامین آب بهداشتی سالم ، نظارت بر جمع آوری صحیح و دفع بهداشتی زباله و فاضلاب )

       17.       بررسی خلاصه نتایج معاینات سالیانه و مشخص نمودن رابطه معنی دار بین نتایج معاینات و عوامل موجود محیط کار به تفکیک شغل و بیماریهای اعضای بدن و ارسال نتایج به مرکز بهداشت مربوطه .

       18.       شرکت در دوره های بازآموزی و گردهمائیهای مربوطه در جهت افزایش اطلاعات علمی در زمینه بهداشت حرفه أی

       19.       آموزش شاغلین در نحوه کاربرد وسائل آتش نشانی و اطفای حریق

       20.       بازدید مستمر از سیستمهای حفاظتی موجود در بیمارستان از قبیل سیستم اطفاء حریق ، دربهای خروج اضطراری ، پلکان ، نرده ها و غیره

       21.       آشنائی با الزامات و مقررات استاندارد OHSAS و RISK ASSESMENT و HSE و ....

       22.       آشنائی با مبانی کامپیوتر و برنامه OFFICE و...

       23.       ارسال قرارداد تمدید فعالیت کارشناس با بیمارستان تا یک هفته بعد از عقد قرارداد به مراکز مربوطه

       24.       ارسال یک نسخه از کلیه اقدامات انجام شده ، نتیجه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار ، فرم 3-111 ( جمع بندی خلاصه معاینات کارگری) و عوامل زیان آور کنترل شده به مراکز مربوطه

       25.       تهیه لیست ایمنی مواد شیمیائی  اعم از مواد اولیه بینابینی و تولیدی ( MSDS 

                    شماره تماس : 32222003 داخلی 2352 

 

 

 

 

کلید واژه ها: بهداشت مرکز بهداشت مراکز بهداشت بهداشت محیط بهداشت حرفه بهداشت حرفه أی کار محیط کار بهداشتی حفاظتی محیط کار

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۴۰۱

نظر شما :