آیین نامه عضویت کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اراک

تعداد بازدید:۴۷۵

جهت دریافت فایل PDF کلیک نمائید.

الف) شرایط عمومی عضویت :

  • اعضای محترم هئیت علمی، دانشچویان، پرسنل این دانشگاه برای عضویت در کتابخانه مرکزی   به آدرس       https://centlib.arakmu.ac.ir   مراجعه و پس از تکمیل فرم عضویت کتابخانه مرکزی و بارگزاری عکس، فرم  عضویت را ثبت نمایند.
  • برای اعضای محترم هیات علمی مدعو  قبل از انجام  ثبت نام ارائه معرفی نامه از دانشکده به کتابخانه مرکزی  الزامی می باشد.
  • برای دانشجویان میهمان مدعو  قبل از انجام  ثبت نام  ارائه معرفی نامه از آموزش الزامی می باشد.

ب) شرایط و نحوه امانت منابع کتابخانه:

اعضاء

تعداد

مدت زمان

اعضای هیات علمی

15عنوان

60روز

دانشجویان دوره دستیاری و کارشناسی ارشد

10عنوان

30روز

دانشجویان پزشکی عمومی

7عنوان

30روز

دانشجویان کارشناسی و کاردانی

5عنوان

15روز

پرسنل اداری

3عنوان

15روز

ج) اعضا فقط فقط از طریق عضویت خود میتواند کتاب امانت بگیرند. لطفا از در اختیار  گذاشتن شماره عضویت خود به دیگران جدا خودداری نمایید.

 د) شرایط دیرکرد و تاخیر در بازگشت منابع به کتابخانه:

  • تاخیر در برگشت منابع به کتابخانه مشمول اخطار و جریمه و تکرار آن موجب محروم شدن عضو به مدت یک ترم و یا    بیشتر در استفاده از منابع کتابخانه می شود.
  • جریمه تاخیر منابع مرجع هر روز 3000 ریال و کتابهای رزرو 5000  ریال و سایرمنابع کتابخانه 1000 ریال می باشد.

      لطفا نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود را به آدرس الکترونیکی زیر اعلام نمائید: E-MAIL:  centlib@arakmu.ac.ir        

آخرین ویرایش۱۰ آبان ۱۴۰۱