اورژانس مردان و زنان

تعداد بازدید:۵۶۷۰

بخش اورژانس آقایان 

خانم الهام حیدری  

مقطع تحصیلی : کارشناس پرستاری


 


اورژانس بستری مردان


24 تخت فعال و 9 اتاق واقع در طبقه اول ساختمان اورژانس که با سیستم آسانسور به واحد تحت حاد مرتبط می باشد. بیماران مرد در این واحد به سرویس مربوطه منتقل و تحت درمان قرار می گیرند. مدت توقف در این بخش 12 تا 24 ساعت است.
تجهیزات موجود در این بخش :
 دستگاه مانیتورینگ بدساید، 4 دستگاه ونتیلاتور پرتابل، پمپ انفوزیون سرم، نگاتوسکوپ، 2 دستگاه ساکشن پرتابل، 2 عدد ترالی اورژانس، لارنگوسکوپ، یک سیستم کامپیوتر در ایستگاه پرستاری مربوط به HIS بیمارستان که همه ی پیگیری های درمان و آزمایشات و گرافی بیماران از این طریق هماهنگ و پیگیری می شوند.

 

 

 

شماره تماس : 32222003 الی 32222008 

داخلی : 2255

 


 

مسئول بخش اورژانس خانم ها 

خانم مریم فربدزاده 

مقطع تحصیلی : کارشناس پرستاری

 

اورژانس بستری خانم ها 


22 تخت فعال، 8 اتاق که سیستم آسانسور با واحد تحت حاد مرتبط می باشد. بیماران خانم و کودکان در این واحد به سرویس مربوطه منتقل می شوند.
تمام اقدامات و مراحل انجام کار در این واحد شبیه اورژانس بستری مردان می باشد.
تجهیزات موجود در این بخش :
 عدد ترالی اورژانس مجهز، 2 دستگاه الکتروشوک، 1دستگاه ساکشن،1 دستگاه ونتیلاتور پرتابل، 2 دستگاه پالس اکسی متر پرتابل

 

سوابق کاری :

سوپروایزر بخش اورژانس زنان مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر ( عج ) به مدت 5سال  

 

 


 

 

کلید واژه ها: اورژانس اورژانس بستری دستگاه 2 دستگاه واحد بخش خانم بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک خبرنگار وب دا مرکر آموزشی درمانی حضرت ولیعصر ( عج )

آخرین ویرایش۱۴ آبان ۱۴۰۲

نظر شما :