اتاق عمل

تعداد بازدید:۱۵۹۵۱


مسئول اتاق عمل

آقای مسعود رضایی 
 

این اتاق عمل ھم اکنون دارای ۹ اتاق عمل فعال در رشته ھای تخصصی و فوق تخصصی جراحی عمومی ، توراکس ، عروق، ترمیمی ، ارولوژی ، ارتوپدی ، مغز و اعصاب و pain میباشد۔
اتاق ھای عمل در تمام ساعات شبانه روز فعال و آمادہ ارائہ خدمات به شهروندان ارجمند می باشد۔
اعمال جراحی عمومی و موارد شایع بستری در بخش شامل بیمارانی که نیاز به اعمال جراحی عمومی دارند  که به دو صورت اورژانس و الکتیو به آنها خدمت رسانی می شود۔

اعمال جراحی عمومی اورژانس شامل : آپاندکتومی،لاپاراتومی ھایی از قبیل پارگی کبد ، اسپلنکتومی،پپتیک اولسر پرفورہ ،GIbleeding, ھرنی اینکارسرہ،ھرنی استرانگولہ،sw،۔۔۔
اعمال جراحی عمومی الکتیو شامل : کله سیستکتومی به روش باز و لاپاراسکوپی،اسلیو،ماستکتومی،کیست ھیداتیک کبد،کانسر معدہ،تیروئیدکتومی،انواع فتق،فیشر، ھموروئید،ختنه،انواع تودہ ھا و۔۔۔
اعمال جراحی فوق تخصصی توراکس شامل :
برونکو پلاستی،توراکوتومی،توراکوسکوپی،کیست ھیداتیک ریه،کانسر مری،۔۔۔
اعمال جراحی عروق شامل:
انواع آنوریسم ھای عروقی مانند : آنوریسم آئورت،انواع واریس،تعبیه کاتترھای عروقی مانند پورت ، پرمیکت،تعبیه AVf،۔۔۔
اعمال جراحی ترمیمی شامل :
ترمیم انواع سوختگی ھا، پارگی ھای سروصورت،انواع زخم ھای بستر،scc,bcc,...
اعمال جراحی ارولوژی شامل سیستوسکوپی،نفرکتومی،Turp,Tul,ریفلاکس مثانه،پروستاتکتومی باز و بسته،تنگی مجرا،udt,جراحی باز کلیه جھت خروج سنگھای بزرگ،۔۔۔
اعمال جراحی ارتوپدی شامل :
ترمیم انواع شکستگی ھا،تعبیه اکسترنال فیکساتور،الیزاروف،کونچر،pfn,تعویض مفصل زانو و ھیپ،شکستگی ھای لگن،ترمیم عصب و تاندون،انواع جراحی روی دست، انگشتان،شانه ،رفع عیوب مادرزادی و ترمیم انواع شکستگی ھا از طریق گچ گیری،جااندازی،پین گذاری،خروج تومورھای استخوانی،۔۔۔
اعمال جراحی مغز واعصاب شامل :
تعبیہ شنت مغزی،Evdگذاری،cts,لامینکتومی گردن و کمر،فیوژن اسپاینال،CD گذاری،ترمیم دفرمیتی ھای کمر مانند اصلاح کیفوز و اسپوندیلولیستزیس،ھرنی دیسکال کمری و گردنی،کورپکتومی،جراحی ھای مغز شامل انواع آنوریسم ھای مغزی،تومورھای مغزی و مننژیوم ھا،نورالژی تریژمینال،۔۔۔
اعمال جراحی اورژانس نوروسرجری مانند : تخلیہ انواع ھماتومھای ساب دورال،اپیدورال،ICH,SAH,دپرس فرکچرھا،۔۔۔
اعمال بی دردی توسط فوق تخصص painشامل :
انواع تزریق ھا بہ تشخیص پزشک،انواع بلوک،تزریق اپیدورال،۔۔۔

لازم بذکر است بطور تقریبی در ھر ماہ تعداد ۲۰۰ عمل جراحی عمومی ۵۰ تا ۶۰ مورد جراحی ارولوژی ،۶۵۰ تا ۷۰۰ مورد جراحی ارتوپدی ،۱۰۰ تا ۱۱۰ مورد جراحی مغزواعصاب  در این مرکز انجام میگیرد کہ بہ صورت میانگین حدود۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ مورد آمار کل اعمال جراحی ماھیانہ این مرکز میباشد۔

هدف: هدف از واحد اتاق عمل این مرکز انجام بهینه‌ی عمل جراحی با رعایت اصول آسپتیک و تلاش در جهت ارتقاء سطح آموزش به دانشجویان (اتاق عمل، هوشبری، رزیدنت‌های جراحی، رزیدنت بیهوشی) می‌باشد.

 

شماره تماس : 32222003 الی 8 داخلی بخش: 2379-2376
 

امکانات موجود در بخش:
-        دستگاه الکتروکوتر
-        میز مایو
-        دستکش جراحی‌
-        الکتروشوک
-        فلوروسکوپ
-        چراغ سیالتیک
-        سینک اسکراب
-        تخت جراحی
-        بیکس
-        میکروسکوپ جراحی مغزواعصاب
-        Carm

   بیهوشی و ریکاوری :

کادر بیهوشی این مرکز به عنوان زیرمجموعه ای از اتاق عمل و با داشتن امکانات و تجهیزات به روز علم بیهوشی ایفای نقش می کند.
هدف:
-        ایجاد بی دردی و بیهوشی مطلوب در حین عمل جراحی در جهت کمک به کادر جراحی و بیمار
-    بررسی و کنترل عوارض احتمالی حین بیدار شدن پس از پایان عمل جراحی بیمار در ریکاوری و مراقبت از بیمار مثل برونکوسپاسم
-    آموزش روش های بیهوشی و داروهای بیهوشی مرتبط با جراحی های مختلف که به صورت مدون جهت پرسنل بیهوشی ترتیب داده می شود.
 

شماره تماس : 32222003 الی 8 داخلی بخش: 2377 
 

امکانات موجود در بخش:
-        2 دستگاه کاپنوگراف
-        7 دستگاه پالس اکسیمتر
-        13 دستگاه ساکشن
-        9 دستگاه ماشین بیهوشی
-        9 دستگاه مانیتورینگ بدساید
-        2 پمپ تزریق سرم
-        1 بلادوارمر
-        1 عصب یاب
-        1 ترالی اورژانس
-        10 عدد لارنگوسکوپ
-        برونکوسکوپ سخت
-        لارنگوسکوپ فایبراپتیک
 
 
مسئولیت‌ها:
سرپرستار
پرستار
کارشناس بیهوشی
کاردان بیهوشی
خدمات
منشی
 
  
 
    بخش استریلیزاسیون ( CSR )  :  Central Sterilization Room

 

استریل کردن ست ها و لوازم جراحی بی شک از اهمیت بسزائی بر خوردار است .استریل کردن به معنی از بین بردن تمام موجودات زنده است و لازمی اجتناب نا پذیز جهت انجام اعمال جراحی در شرایطی کاملا" استریل است . در آموزش تکنیک های آسپتیک تاکید می شود ؛ لوازم استریل است یا آنستریل ، استریلیزاسیون امری مطلق است یعنی وسیله ای تقریبا" استریل در حیطه استریلیزاسیون مفهومی ندارد. 

 CSR  در بیمارستان را اگر نتوان قلب بیمارستان نامید بی شک می توان آنرا به عنوان  شاهرگ حیاتی کلیه  فعالیتهای و خدمات بیمارستان در نظر گرفت . عملکرد نادرست این بخش فعالیت اتاق عمل را ناکام خواهد نمود. CSR یا مرکز استریل مکانی است که کلیه وسایل مورد لزوم بخشها و اتاق عمل بیمارستان در آنجا ضدعفونی  و استریل می گردند .


شماره تماس : 32222003 الی 8 داخلی بخش: 2379-2376
 

کلید واژه ها: ۔ اعمال ۔ اعمال جراحی ۔ ۔ اعمال ۔ ۔ ۔ اعمال ۔ ۔ اعمال جراحی ۔ اعمال جراحی عمومی جراحی خبرنگار وب دا مرکر آموزشی درمانی حضرت ولیعصر ( عج ) توراکس ارولوژی مغز و اعصاب pain لاپاراسکوپی ماستکتومی ھیداتیک کبد کانسر معدہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ بخش استریلیزاسیون ( CSR )

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۴۰۲

نظر شما :