کنفرانس مشترک بین گروهی CPC

تعداد بازدید:۴۸۷

 کنفرانس مشترک بین گروهی CPC  با عنوان " سیروز و اسپلنومگالی " با حضور گروه های جراحی ، زنان و زایمان،  داخلی ، گوارش ، هماتولوژی و آنکولوژی در مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر عج در تاریخ یکشنبه21  آذر 1400  برگزار گردید 

در این کنفرانس بین گروهی بیماری مادر پرخطر 40 ساله ای با سیروز و اسپلنومگالی که تحت عمل سزارین قرار گرفته با پارگی در محل بافت رحم در محل ترمیم زحم ، با حضور اساتید و دستیاران گروه های فوق الذکرفوق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت . 
 

کلید واژه ها: c p c

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۴۰۰