معرفی شبکه


معرفی شبکه بهداشت آشتیان
 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان قبل از انقلاب اسلامی با نام بهداری در سال 1339تاسیس گردیده و از سال 1363 تحت عنوان شبکه بهداشت و درمان ادامه فعالیت داده است و اکنون مدیریت شبکه توسط دکتر علی خانی دخت اداره می گردد .
بعد از تاسیس شبکه به سرعت در همان سال های تاسیس شبکه ها با 3 مرکز بهداشتی درمانی روستایی و 2مرکز بهداشتی درمانی شهری به فعالیت های بهداشتی خود ادامه داده است و بیمارستان امام سجاد(ع)نیز که تحت پوشش شبکه می باشد از سال 1357 فعالیت خود را با 45 تخت شروع نموده است .
خدمات بهداشتی درمانی شهرستان : از طریق مرکز بهداشت که دارای 3 مرکز بهداشتی درمانی روستایی مجری طرح بهبر و  مرکز بهداشتی درمانی شهری می باشد و 1 بیمارستان ( امام سجاد(ع)  ارائه خدمات می نماید . جمعیت تحت پوشش 12641 نفر می باشد که طبق سرشماری مراکز درمانی بهداشتی حضرت زینب(س)و شهید کاشفی در سال90 ، لازم به ذکر است از این تعداد9597 نفر شامل پرونده خانوار بهداشتی در مراکز بهداشتی درمانی شهری می باشند . در مراکز مجری پزشک خانواده جمعاً 5 نفر پزشک عمومی و 5 نفر مامای ( کارشناس ) مشغول هستند .
5 مرکز یاد شده دارای 4 واحد داورخانه فعال با بیش از 270 قلم داروی موجود پاسخگوی تقریباً نیازهای دارویی مراجعین می باشد . همچنین 1 مرکز شهری غیر مجری پزشک خانواده دارای داروخانه فعال نمی باشد . 1 واحد آزمایشگاهی فعال در مراکز روستایی آزمایشات سطح یک ارائه خدمات می نمایند و مرکز دیگر بصورت نمونه گیری انجام وظیفه می نمایند .
مراقبت های بهداشتی اولیه و سایر اجزا PHC در غالب 15 خانه بهداشت و از طریق 21 بهورز به روستائیان ارائه می گردد .
ضمناً مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی خدمات ترمیمی و کشیدن دندان را و آموزش های مربوطه را انجام می دهد
 

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۳۹۸