رئیس مرکز بهداشت

تعداد بازدید:۱۶۶
  

نام و نام خانوادگی: رضا محمدی واجارگاهی 

رشته تحصیلی:کارشناس بهداشت عمومی 

پست الکترونیک: rezamohammadiv@yahoo.com

تلفن مستقیم: 08637224464

شماره تماس داخلی: 140

آدرس:آشتیان -خیابان شهید باهنر -شبکه بهداشت و درمان 

سوابق اجرایی

 • سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان 
 • سرپرست مرکز بهداشت ودرمان شهرستان آشتیان
 • مدیر روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آشتیان
 • مدیر امورعمومی مرکز بهداشت شهرستان آشتیان 
 • کارشناس مسئول بیماری های مرکز بهداشت شهرستان آشتیان 
 • مربی دوره های تکمیلی هلال احمر شهرستان آشتیان

شرح وظایف

 • سیاستگذاری جهت افزایش سطح سلامت عمومی جامعه
 • برنامه ریزی جهت  ارائه خدمات بهداشتی مطلوب به جامعه
 • تامین منابع مورد نیاز برای ارائه خدمات بهداشتی مطلوب به جامعه
 • سازماندهی و ایجاد هماهنگی بین واحدهای ستادی و عملیاتی  حوزه بهداشت
 • سازماندهی و ایجاد هماهنگی بین واحدهای ستادی و عملیاتی  حوزه بهداشت
آخرین ویرایش۱۹ دی ۱۴۰۲