معرفی مدیران

مدیر شبکه بهداشت شهرستان آشتیان :

جناب آقای اکبر محسنی است  که به ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان منصوب شده اند.

قرن بیست و یک را می توان عصر تکنولوژی و پیشرفت در زمینه های مختلف دانست و بی شک جا ماندن از این قطار پیشرفت ، جبران ناپذیر خواهد بود . لذا در این مجال ، فرصت غنیمت شمرده ضمن خوشآمد گویی به شما بازدید کننده محترم توجه شمارا به اخبار و اطلاعات کلی از شبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان ، جلب می نمایم .

امید است با راه اندازی این ساب پورتال ، گام دیگری در خدمت به شما عزیزان برداریم و شما را با واحدها ، برنامه ها و فعالیت های شبکه بهداشت و زیر مجموعه های آن آشنا کنیم  و قطعاً پیشنهادات و انتقادات شما در راه گشای ما خواهد بود .

سرپرست مرکز بهداشت آشتیان:

آقای رضا محمدی واجارگاهی

 

آخرین ویرایش۰۳ دی ۱۴۰۱