دستورالعمل اجرایی اداره کلینیک های تخصصی

تعداد بازدید:۱۰۳۸

دستورالعمل اجرایی نحوه اداره کلینیک های ویژه دانشگاه های علوم پزشکی کشور

     به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم به حداکثر معادل 30%      هزینه های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، افزایش خدمت رسانی به بیماران سرپایی و ارتقاء شاخص رضایتمندی، دانشگاه های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کشور موظف به مدیریت کلینیک های ویژه تابعه خود مطابق شرایط ذیل می باشند.

 1. کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی که از این پس به اختصار (کلینیک ویژه) خوانده می شود واحدی است دولتی و مستقل که با استفاده از نیروهای تخصصی و فوق تخصصی هیئت علمی تمام وقت فعالیت خواهد کرد.
 2. این کلینیک ها به عنوان یک واحد با شخصیت حقوقی مستقل می باشد که به عنوان یک واحد درمانی دولتی و سرپایی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اداره می شود.
 3. هدف از فعالیت کلینیک ویژه ارائه خدمات درمانی و تشخیصی سرپایی با استفاده از اعضاء هیئت علمی تمام وقت، ساماندهی مناسب تر سیستم ارجاع، بهره برداری مناسب از امکانات دانشگاه، افزایش ضریب اشغال تخت بیمارستان های آموزشی، ایجاد دسترسی در ساعات غیر اداری برای بیماران، حفظ اعضاء هیئت علمی تمام وقت در جهت ارتقاء کیفیت درمان و افزایش حضور موثر آن هاست.
 4. این کلینیک به عنوان مطب پزشکان شاغل در آن تلقی شده و همه امکانات مورد نیاز آنان از قبیل منشی پذیرش فعال با تنظیم و نگهداری پرونده و سوابق بیمار، وسایل و امکانات مناسب داخل و خارج از اتاق پزشکان، نصب تابلو با ذکر نوع مدرک تحصیلی، همراهی و ارائه خدمات جنبی تشخیصی (آزمایشگاه،  تصویربرداری و سونوگرافی)، داروخانه ، آندوسکوپی، نوارمغزی، اکوکاردیوگرافی، فیزیو تراپی و... .  و همچنین امکان ارائه وقت قبلی به بیماران متقاضی را دارا خواهد بود.
 • تبصره: در ارائه خدمات جنبی تشخیصی استفاده از ظرفیت های خالی مراکز تابعه دانشگاهی در اولویت است.
 1.  جهت جبران خدمات پزشکان شاغل در کلینیک های ویژه، وزارت متبوع از محل ردیف های عمومی و دانشگاه از محل درآمد اختصاصی مبالغی را به کلینیک ها اختصاص خواهند داد و میزان پرداختی به پزشکان و پرسنل شاغل مطابق دستورالعمل اجرایی مصوب (موضوع ماده 7) خواهد بود.
 2.  نیروی انسانی کلینیک شامل دو بخش تخصصی و اجرایی است.

1-6) نیروی تخصصی: شامل اعضاء هیئت علمی و متخصص و فوق تخصص تمام وقت دانشگاه می باشد که با درخواست شخصی و پس از تایید معاونت درمان دانشگاه در این کلینیک ها مشغول فعالیت خواهند شد.

 • تبصره: درصورت وجود ظرفیت خالی و حسب نیاز با صلاحدید معاونت درمان هر دانشگاه استفاده از متخصصین غیر هیئت علمی بلامانع است.

2-6) نیروهای اجرایی: شامل کلیه نیروهای کادر اجرایی، درمانی و خدماتی می باشند که عبارتند از کادر پرستاری، پاراکلینیک(آزمایشگاه، رادیولوژی و...) امور مالی اداری و بیمه گری، پذیرش، منشی گری، مدارک پزشکی، نگهبانی، تاسیسات، خدمات و... می باشد.

 1. معاونت درمان هر دانشگاه به عنوان مسئول و متولی ارائه خدمات درمانی به مردم، موظف است با توجه به شرایط منطقه ای دستورالعمل اجرایی نحوه مدیریت این گونه کلینیک ها را تهیه و پس از تایید هیئت رئیسه دانشگاه نسبت به ابلاغ آن اقدام نماید.
 • تبصره: انتخاب مسئول کلینیک های ویژه به عهده معاونت درمان هر دانشگاه است.

 1. میزان و درصد درآمد پزشکان شاغل در بخش های کلینیک و  پاراکلینیک براساس دستورالعمل مصوب حوزه معاونت درمان دانشگاه (موضوع ماده 7) خواهد بود.
 • تبصره: مابه التفاوت پرداختی بابت ارائه خدمات سرپایی(ویزیت) برای پزشکان متخصص و فوق تخصص تا سقف 3000 ریال خواهد بود.
 1.  حق الزحمه پرسنل از محل درآمد اختصاصی کلینیک ویژه و برابر ضوابط موجود در دستورالعمل اجرایی (موضوع ماده 7) حداکثر تا سقف 20% تعیین می گردد.
 2. پزشکان و کارکنان اجرایی شاغل در این مراکز اجازه ارجاع بیماران مراجعه کننده را به سایر بخش های        غیر دانشگاهی ندارند.
 3. مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است با نظر معاونت درمان هر دانشگاه به عنوان متمم قابل الحاق یا اصلاح می باشد.
 4.  معاونت درمان هر دانشگاه ملزم است هر 6 ماه گزارش کامل تعداد مراجعات به تفکیک تخصص ها و تعداد مراجعین خدمات پاراکیلینیک، میزان دریافتی پزشکان و درآمد کل ماهیانه مرکز و میزان رضایتمندی بیماران و بهبود شاخص های سلامت را مطابق برنامه پنجم توسعه به معاونت درمان وزارت متبوع گزارش نماید.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: قوانین دستوالعمل اجرایی کلینیک امام رضا کلینیک های ویژه کلینیک تخصصی

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۴۰۱