نظرسنجی

عنوان فرم
 • 0
 • نظر شما در رابطه با فعالیت های مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی چیست؟*فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  1