معرفی مدیر

تعداد بازدید:۱۲۹۱
  

نام و نام خانوادگی:  محسن جاویدان

رشته تحصیلی: عمران- عمران

پست الکترونیک: javidan115@gmail.com

تلفن مستقیم: 08633133882

شماره تماس داخلی: 2243

آدرس: خیابان شهید شیرودی خیابان علم الهدی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک طبقه دوم 

اتاق 202

سوابق اجرایی

 • مدیر منابع فیزیکی وامور عمرانی دانشگاه
 • کارشناس بازرسی
 • کارشناس فوریت های پزشکی
 • کارشناس بودجه

شرح وظایف

 • تعیین خط مشی دفتر فنی بر اساس سیاست های کلی وزارت متبوع و دانشگاه
 • تعیین برنامه عملیاتی جهت انجام امور مربوط به حوزه عمرانی
 • سازماندهی نیروی انسانی تحت نظر براساس برنامه های تدوین شد
 • تعیین برنامه زمانبندی جهت تحقق اهداف دفتر فنی
 • کنترل و پایش عملیات انجام شده در واحد بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده
 • بررسی مشکلات و پاسخگویی مناسب به شکایات، ارباب رجوع، مراجع ذیربط و ...
    تهیه آمار و ارائه گزارشات
 •   انجام مکاتبات اداری و بایگانی مستندات مربوط
 •   آموزش و انتقال تجارب به کارکنان شاغل دردانشگاه