معرفی مدیریت

تعداد بازدید:۷۷۱

معرفی مدیریت :

مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه علوم پزشکی اراک  یکی از مدیریت های ستادی زیر مجموعه معاونت توسعه مدیریت دانشگاه است. ماموریت اصلی مدیریت منابع فیزیکی برنامه ریزی و نظارت کلان بر ایجاد زیرساخت های فیزیکی ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی، سیاست گذاری و تدوین استانداردها، دستورالعمل ها و ضوابط مقررات در حوزه ساخت فضاهای بهداشتی، درمانی و آموزشی می باشد.

زیر مجموعه های مدیریت وتوسعه منابع فیزیکی و امور عرانی دانشگاه علوم پزشکی اداره های متشکل از کارشناسان 

مکانیک

کارشناسان تاسیسات مکانیکی نظارت بر اجرای طرح های تاسیساتی ، آب وفاضلاب حرارت مرکزی و تهویه مطبوعتهیه براورد مکانیکی

برق

کارشناسان  تاسیسات برقی نظارت بر اجرای امور برق ، آسانسور ، تهیه براورد برقی

عمران

کارشناسان عمران نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی ، براورد ، محاسبات سازه 

معماری

کارشناسان معماری تهیه طرح های اولیه پروژه ها طرح و طراحی فضا های داخلی و ارتباط دسترسی

امور قراردادها

تنظیم به سند های عمرانی و تمدید قراردادهای پیمانکاران، 

 

کلید واژه ها: مدیریت فیزیکی توسعه منابع بهداشتی دانشگاه