پروژه مجتمع کلاس های آموزشی

۰۴ اسفند ۱۴۰۰ | ۰۹:۲۲ کد : ۲۴۱۹۰ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۵۶
شایان ذکر است این پروژه با زیر بنای تقریبی۵۶۰۰متر مربع مشتمل بر ۸کلاس ۸۰نفره و۲۸کلاس ۳۵ نفره میباشد.
پروژه  مجتمع کلاس های آموزشی

شایان ذکر است این پروژه با زیر بنای تقریبی۵۶۰۰متر مربع مشتمل بر ۸کلاس ۸۰نفره و۲۸کلاس ۳۵ نفره میباشد.