بازدید از پروژه بیمارستان سوختگی

۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۵:۰۳ کد : ۲۵۵۱۴ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۵۲
بازدید از پروژه بیمارستان سوختگی

بازدید از پروژه بیمارستان سوختگی و بررسی روند کار