``پروژه مرکز تخصصی زنان بیمارستان امیرالمومنین

۱۳ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۴:۰۴ کد : ۳۱۱۰ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۶۱
اجرای اسکلت طبقه سوم(آخر) ساختمان پروژه
``پروژه مرکز تخصصی زنان بیمارستان امیرالمومنین

( ۱ )