حضور مدیر محترم منابع فیزیکی وطرح های عمرانی دانشگاه در پروژه انتقال خط کابل برق پروژه بیمارستان ولیعصر عج اراک

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۲۲:۴۶ کد : ۳۴۰۱۹ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۷۳
حضور  مدیر محترم منابع فیزیکی وطرح های عمرانی دانشگاه در پروژه انتقال خط کابل برق پروژه بیمارستان ولیعصر عج اراک

حضور مدیر محترم منابع فیزیکی وامور عمرانی در پروژه انتقال خط کابل برق پروژه بیمارستان ولیعصر عج اراک.