بازدید شبانه دکتر مخلص الائمه از پروژه انتقال برق بیمارستان ولیعصر عج

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۰۶:۲۸ کد : ۳۴۰۲۰ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۲۰
بازدید شبانه دکتر مخلص الائمه از پروژه انتقال برق بیمارستان ولیعصر عج

بازدید شبانه دکتر مخلص الائمه از پروژه برق رسانی به بیمارستان ولیعصر عج اراک.

کلید واژه ها: پروژه بیمارستان ولیعصر عج اراک خط برق برق رسانی شبانه