``پروژه مرکز تخصصی زنان بیمارستان امیرالمومنین

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۲:۴۳ کد : ۴۰۱۶ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۱۲
اتمام اجرای اسکلت ساختمان و شروع عملیات سفتکاری
``پروژه مرکز تخصصی زنان بیمارستان امیرالمومنین