مخاطب گرامی نظرتان درمورد فعالیتهای مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری مطرح نمایید.

فرم نظر خواهی از فعالیت های مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری
 • 0
 • مخاطب گرامی نظرتان درمورد فعالیتهای مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری مطرح نمایید.*
  بسیار عالی
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  1