پرسش‌های متداول


مراجع اعلام مشکل دریک سازمان کدام مراجع هستند؟


1-    رده های مختلف  مدیران 
2-    کارکنان
3-    مراجعین سازمان
4-    پرسنل واحد ارزیابی عملکرد
 

کلید واژه ها: مراجع اعلام مشکل کارکنان مراجعین

پرسش : برای درخواست  ادامه تحصیل  چه مدت باید از شروع خدمت گذشته باشد؟

پاسخ : سپری شدن حداقل ۵ سال از شروع خدمت کارکنان به صورت رسمی و یا پیمانی، برای ارائه درخواست ادامه تحصیل به دانشگاه /دانشکده /موسسه الزامی است.

کلید واژه ها: ادامه تحصیل 5سال شروع خدمت

پرسش: با توجه به ضوابط اجرایی ارتقاء رتبه که نخبه دارای مدرک کاردانی و پایین تررا از ارتقاء برخی رتبه ها معاف نموده شناسایی نخبه به چه صورت انجام می شود؟

پاسخ : با توجه به بخشنامه های صادره نخبه یا استعداد برتر باید به تائید بنیاد ملی نخبگان برسد.

کلید واژه ها: بنیادملی نخبگان بخشنامه

پرسش:  تعداد ارزشیابی لازم برای دریافت رتبه استحقاقی چند تاست؟

پاسخ : داشتن نمرات ارزشیابی ۶ سال قبل از ارتقاء رتبه الزامی می باشد.

کلید واژه ها: رتبه استحقاقی ارزشیابی ارتقاءرتبه

پرسش:  برای شغلهایی که دوره آموزشی لازم برای ارتقاء رتبه را ندارند مثل نگهبان ،خدمتگذارو ...چگونه رفتار شود، آیا می توان صرفا با تجربه مورد لزوم و نمرات ارزشیابی اقدام نمود؟

پاسخ :  داشتن دوره آموزشی مورد نیاز هر رتبه الزامی است و صرف داشتن تجربه، ملاک اخذ رتبه نمی باشد.

کلید واژه ها: دوره آموزشی نگهبان ارتقا رتبه تجربه

پرسش: آیا برای بهورزانی که در طول خدمت موفق به دریافت مدرک تحصیلی شده اند و سابقه بالای 10 سال دارند امکان تغییر عنوان وجود دارد؟

پاسخ : در صورت پایان تعهدات و موافقت معاونت بهداشت و واحد مبدا و مقصد و موافقت کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل بلامانع است

کلید واژه ها: بهورز تغییر عنوان

پرسش:  احتساب مدرک تحصیلی لیسانس تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر در رشته های شغلی فناوری اطلاعات امکانپذیر می باشد؟

پاسخ :  مشاغلی که در شرایط احراز آن مدرک تحصیلی مهندسی کامپیوتر نرم افزار پیش بینی شده احتساب مدرک تحصیلی فوق الذکر از نظر این واحد بلامانع است.

کلید واژه ها: تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر مهندسی کامپیوتر مدرک تحصیلی

پرسش :نمودار سازمانی وتشکیلات تفصیلی چگونه و برچه اساسی تهیه می شود؟

پاسخ:بر اساس تیپ بندی - تعداد معاونت های دانشگاه- تعداد دانشجویان – تعداد رشته های تحصیلی- تعداد دانشکده ها ومراکز آموزشی /درمانی – بیمارستانها ومراکز تحقیقاتی و...
 وتشکیلات تفصیلی نیز بر اساس نیازها دقیقا بر اساس آمار واطلاعات موجود ارائه شده می باشد که البته لازم است بر اساس الگویی یکسان برای دانشگاههای هم تیپ در نظر گرفته شود.
 

کلید واژه ها: نمودارسازمانی تشکیلات تفصیلی تپب بندی دانشگاهها

پرسش: آیا احتساب گرایش های مختلف مدارک تحصیلی که در شرایط احراز مشاغل ذکر نشده اند امکانپذیر می باشد؟

پاسخ : چنانچه مدرک تحصیلی به صورت عام و بدون گرایش در شرایط احراز مشاغل باشد احتساب کلیه گرایشهای مدرک مذکور امکانپذیر می باشد ولی چنانچه گرایش خاصی از مدرک تحصیلی ذکر شود بقیه گرایشهای آن رشته قابل احتساب نمی باشد.

کلید واژه ها: شرایط احراز مدرک تحصیلی احتساب

پرسش:برای انتصاب به پست کارشناس مسئول  چه مدت سابقه تجربی نیاز است؟

پاسخ :  برای انتصاب به پست کارشناس مسئول دارا بودن حداقل  6 سال سابقه تجربی درپست سازمانی مربوطه الزامی است .

کلید واژه ها: 6سال کارشناس مسئول انتصاب

پرسش: واحد مجری دوره چند روز قبل از اجرای دوره لازم است هماهنگی لازم را با رابط آموزشی به عمل آورد؟

پاسخ :لازم است واحد برگزار کننده حداقل بیست روز پس از اطمینان از تصویب دوره ،  برنامه ریزی و هماهنگی های لازم رابا مسئول  و رابط آموزشی واحد ازنظر چگونگی اجرا و کم و کیف برگزاری دوره قبلا"به عمل  آورد

کلید واژه ها: رابط آموزشی اجرای دوره واحد مجری تصویب دوره

پرسش : آیا اطلاعات نهایی ارزیابی کلیه افراد اعم از مدیر و کارمند بایستی در یک لیست قرار گیرد؟

پاسخ: جداسازی لیست‌های مدیران و کارمندان در هر واحد پیشنهاد می‌گردد.

کلید واژه ها: لیست مدیران لیست کارکنان ارزیابی عملکرد کارکنان