معرفی پرسنل واحدارزیابی عملکرد کارکنان

تعداد بازدید:۹۲۹

خانم اعظم نکو نام

کارشناس ارزیابی عملکرد کارکنان

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مدیریت دولتی
سابقه خدمت: 24سال
آدرس محل کار : خیابان علم الهدی - دانشگاه علوم پزشکی اراک
طبقه دوم - مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری 
 مرکزتلفن: 8- 33136055 داخلی :2277

 

کلید واژه ها: کارشناس ارزیابی عملکرد کارکنان آدرس محل کار خیابان علم الهدی

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۳۹۸