معرفی پرسنل واحد مهندسی سازمان

تعداد بازدید:۳۳۱۳

رئیس گروه مهندسی سازمان: آقای محمدرضا شیرازی

مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس حسابداری

سابقۀ خدمت: 28 سال

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، اتاق 202

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2245

رئوس شرح وظایف رئیس گروه مهندسی سازمان:

1- بررسی طرح‌های پیشنهادی برای اصلاح ساختار سازمانی، انجام اصلاحات مورد لزوم در طرح‌های ارائه شده

2- تنظیم جداول آماری در قالب فرم‌های استاندارد در زمینه‌های مختلف تشکیلاتی جهت ارایه به وزارت متبوع و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

3- بررسی و تدوین و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی واحدهای جدیدالتأسیس و توسعه یافته در سطح استان

4- مطالعه و بررسی آخرین استانداردهای مورد عمل، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی وزارت متبوع و کاربرد آنها در اصلاح ساختار دانشگاه

5- مطالعه و بررسی نمونه وظایف شاغلین واحدها و تهیه و تدوین شرح وظایف پست‌های سازمانی مصوب

6- نظارت بر تخصیص و بلوکه کردن پست‌های سازمانی با رعایت مقررات جاری

7- بررسی و اقدام در مورد پیشنهاد تبدیل، تغییر عنوان و ایجاد ردیف‌های سازمانی واحدهای تابعه دانشگاه و انجام مکاتبات و پیگیری جهت اخذ مجوز از وزارت متبوع و انعکاس نتایج واصله به واحدها

8- بررسی و اقدام در مورد حذف و ایجاد ردیف‌های سازمانی بر اساس پیشنهادات واصله از کلیۀ واحدها و انطباق با قوانین و مقررات موجود و انجام مکاتبات لازم از طریق معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با وزارت متبوع جهت اخذ مجوز و اعلام نتایج واصله به واحدها

9- پیگیری مکاتبات انجام یافته با مراجع زیربط در امور تشکیلاتی تا حصول نتیجه لازم

10- شرکت در جلسات مربوط به تشکیلات

11- بررسی مستمر مجموعه پست‌های سازمانی و تطبیق با ردیف‌های سازمانی مورد عمل واحدها به منظور به روز نگهداشتن چارت تشکیلاتی دانشگاه

12- نظارت بر صحت و کنترل و تطبیق کلیۀ احکام با ساختار و تشکیلات مصوب

13- همکاری و نظارت بر انجام مکاتبات انجام یافته در مورد امور تشکیلاتی

14- نظارت بر عملکرد و ارائه راهنمائی‌های لازم به کارشناسان تشکیلات جهت بهبود فرایند کار

 

کارشناس مهندسی سازمان: خانم نهال محرک‌پور

مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس مدیریت دولتی

سابقۀ خدمت: 13 سال

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، اتاق 220

شمارۀ تلفن مستقیم: 33133541-086

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2277

 

کارشناس مهندسی سازمان: خانم هدیه فراهانی

مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس مدیریت دولتی

سابقۀ خدمت: 1 سال

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، اتاق 220

شمارۀ تلفن مستقیم: 33133541-086

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2226

 

رئوس شرح وظایف کارشناس مهندسی سازمان:

1- بررسی مستمر مجموعه پست‌های سازمانی و تطبیق با ردیف‌های سازمانی مورد عمل واحدها به منظور به روز نگهداشتن چارت تشکیلاتی دانشگاه

2- تطبیق احکام صادره با تشکیلات مصوب

3- هماهنگی و همکاری با کارشناسان منابع انسانی به منظور استخراج پست‌های سازمانی بلاتصدی جهت اخذ مجوز استخدامی و نقل و انتقال کارکنان

4- تهیه و تدوین شرح وظایف کلیۀ پست‌های سازمانی دستگاه

5- ارایه آمارهای تشکیلاتی، پرسنلی مورد نیاز جهت واحدهای درخواست کننده

6- تنظیم جداول آماری در قالب فرم‌های استاندارد در زمینه‌های مختلف تشکیلاتی جهت ارایه به وزارت متبوع و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

7- بررسی و اقدام در مورد پیشنهاد تبدیل، تغییر عنوان و ایجاد ردیف‌های سازمانی واحدهای تابعه دانشگاه و انجام مکاتبات و پیگیری جهت اخذ مجوز از وزارت متبوع و انعکاس نتایج واصله به واحدها

8- بررسی و اقدام در مورد حذف و ایجاد ردیف‌های سازمانی بر اساس پیشنهادات واصله از کلیۀ واحدها و انطباق با قوانین و مقررات موجود و انجام مکاتبات لازم از طریق معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با وزارت متبوع جهت اخذ مجوز و اعلام نتایج واصله به واحدها

9- بررسی طرح‌های پیشنهادی برای اصلاح ساختار سازمانی، انجام اصلاحات مورد لزوم در طرح‌های ارائه شده

10- استفاده از فنون کمی (نمودارها و شبکه‌ها) در برنامه‌ریزی و کنترل در بهبود نیروی انسانی در سازمان

کلید واژه ها: آدرس محل کار محمدرضا شیرازی نهال محرک‌پور هدیه فراهانی کارشناس مهندسی سازمان رئیس گروه مهندسی سازمان مدرک تحصیلی سابقۀ خدمت شمارۀ مرکز تلفن شمارۀ تلفن داخلی

آخرین ویرایش۲۱ مرداد ۱۴۰۲