معرفی پرسنل واحد مهندسی سازمان

خانم اکرم علی دادی

رئیس گروه مهندسی سازمان    
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی
سابقه خدمت : 6سال
آدرس محل کار : خیابان علم الهدی - دانشگاه علوم پزشکی اراک
طبقه دوم - مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری 
شماره مرکزتلفن:8- 33136055 داخلی:2226 


خانم سمیه السادات میر جعفری
کارشناس مهندسی سازمان

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی
سابقه خدمت : 6سال
آدرس محل کار : خیابان علم الهدی - دانشگاه علوم پزشکی اراک
طبقه دوم - مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری 
شماره  مرکزتلفن:8- 33136055 داخلی:2226 

 

کلید واژه ها: پرسنل واحد مهندسی سازمانآدرس محل کارخیابان علم الهدی

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۶۵۸