معرفی پرسنل واحد مهندسی سازمان

تعداد بازدید:۲۱۷۲

آقای محمدرضا شیرازی

رئیس گروه مهندسی سازمان

مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس حسابداری

سابقۀ خدمت: 27 سال

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، اتاق 220

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2277

 

خانم نهال محرک‌پور

کارشناس مهندسی سازمان

مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس مدیریت دولتی

سابقۀ خدمت: 12 سال

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، اتاق 220

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2226

 

خانم هدیه فراهانی

کارشناس مهندسی سازمان

مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس مدیریت دولتی

سابقۀ خدمت: 1 سال

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، اتاق 220

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2226

کلید واژه ها: آدرس محل کار محمدرضا شیرازی نهال محرک‌پور هدیه فراهانی کارشناس مهندسی سازمان رئیس گروه مهندسی سازمان مدرک تحصیلی سابقۀ خدمت شمارۀ مرکز تلفن شمارۀ تلفن داخلی

آخرین ویرایش۱۱ مرداد ۱۴۰۱