معرفی پرسنل واحد مهندسی مشاغل

تعداد بازدید:۳۴۱۳

آقای مهران هدایت‌زاده

کارشناس مسئول مهندسی مشاغل

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت صنعتی

سابقۀ خدمت: 24 سال

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، اتاق 221

شمارۀ تلفن مستقیم: 33126430-086

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2238

 

آقای حمیدرضا کریمی

کارشناس مهندسی مشاغل

مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس مدیریت دولتی

سابقۀ خدمت: 11 سال

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، اتاق 221

شمارۀ تلفن مستقیم: 33126430-086

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2238

 

آقای مهندس ابوالفضل نحوی‌زاده

کارشناس مهندسی مشاغل

مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی صنایع، گرایش برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها + فوق‌لیسانس مدیریت صنعتی

سابقۀ خدمت: 9 سال

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، اتاق 221

شمارۀ تلفن مستقیم: 33126430-086

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2237

کلید واژه ها: آدرس محل کار مهران هدایت‌زاده کارشناس مسئول مهندسی مشاغل حمیدرضا کریمی کارشناس مهندسی مشاغل مدرک تحصیلی سابقۀ خدمت شمارۀ تلفن مستقیم شمارۀ مرکز تلفن شمارۀ تلفن داخلی مهندس ابوالفضل نحوی‌زاده

آخرین ویرایش۱۱ مرداد ۱۴۰۱