معرفی پرسنل واحد مهندسی مشاغل

تعداد بازدید:۵۲۶۰

کارشناس مسئول مهندسی مشاغل: آقای مهران هدایت‌زاده

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت صنعتی

سابقۀ خدمت: 25 سال

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2238

رئوس شرح وظایف کارشناس مسئول مهندسی مشاغل:

1- نظارت بر به‌کارگیری منابع انسانی شاغل در واحدهای ستادی و محیطی دانشگاه در قالب کمیته‌های انتصاب و نقل و انتقالات.

2- شرکت در همایش‌ها، جلسات و کارگروه‌های کشوری و منطقه‌ای مهندسی مشاغل در خصوص تدوین شرایط احراز، شرح وظایف، ضوابط انتصاب مدیران و...

3- برگزاری جلسات کمیته اجرایی مهندسی مشاغل و بررسی و اعلام نظر در موارد مطروحه.

4- مدیریت اسناد و صورتجلسات کمیته‌های اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل و سایر جلسات مرتبط.

5- مدیریت سامانۀ مهندسی مشاغل

6- پاسخ به مکاتبات مربوط به شکایات کارکنان به دیوان عدالت اداری.

7- نظارت بر کمیته‌های فرعی مهندسی مشاغل در واحدهای تابعه دانشگاه.

8- تهیه گزارش‌های عملکرد به‌صورت دوره‌ای و ارسال به مسئولین و مراجع مربوط.

9- مکاتبه با مدیریت حراست در خصوص کارکنان متقاضی پست‌های مدیریتی و سرپرستی.

 

کارشناس مهندسی مشاغل: آقای مهندس ابوالفضل نحوی‌زاده

مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی صنایع، گرایش برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها + فوق‌لیسانس مدیریت صنعتی

سابقۀ خدمت: 10 سال

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2237

 

کارشناس مهندسی مشاغل: خانم اکرم علیدادی

مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس مدیریت دولتی

سابقۀ خدمت: 9 سال

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2238

 

رئوس شرح وظایف کارشناس مهندسی مشاغل:

1- بررسی، تحلیل و نظارت بر فرایند ارتقای رتبه و طبقه کارکنان.

2- بررسی، تحلیل و نظارت بر فرایند احتساب مدرک تحصیلی کارکنان.

3- نظارت بر صحت احکام استخدامی کارکنان از منظر مهندسی مشاغل.

4- بررسی درخواست‌های ادامه تحصیل کارکنان بر اساس ضوابط مرتبط و شرایط احراز و اعلام نتیجه.

5- بررسی، تحلیل و نظارت بر فرایند انتصابات و تغییر عناوین کارکنان بر اساس آیین‌نامه‌ها و ضوابط ابلاغی.

6- همکاری با مدیریت منابع انسانی در امر تهیه فرم شغل و شاغل جهت استخدام جدید به لحاظ تعیین شرایط احراز رشته‌های شغلی.

7- بررسی، تحلیل و نظارت بر فرایند احتساب سوابق خصوصی و دولتی کارکنان.

8- مشارکت در فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان‌های نظارتی.

 

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، اتاق 221

شمارۀ تلفن مستقیم: 33126430-086

کلید واژه ها: آدرس محل کار مهران هدایت‌زاده کارشناس مسئول مهندسی مشاغل کارشناس مهندسی مشاغل مدرک تحصیلی سابقۀ خدمت شمارۀ تلفن مستقیم شمارۀ مرکز تلفن شمارۀ تلفن داخلی مهندس ابوالفضل نحوی‌زاده اکرم علی‌دادی

آخرین ویرایش۲۱ مرداد ۱۴۰۲