معرفی پرسنل واحد مهندسی مشاغل

تعداد بازدید:۱۲۳۴

آقای مهران هدایت زاده

کارشناس مسئول مهندسی مشاغل

مدرک تحصیلی:  لیسانس مدیریت صنعتی
سابقه خدمت : 20سال

آدرس محل کار : خیابان علم الهدی - دانشگاه علوم پزشکی اراک
طبقه دوم - مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری
تلفن مستقیم: 33126430

مرکزتلفن : 8 - 33136055 داخلی 2238

 

خانم زهرا مجلسی راد

کارشناس مهندسی مشاغل

مدرک تحصیلی : لیسانس الهیات ومعارف اسلامی

سابقه خدمت:23سال

آدرس محل کار :خیابان علم الهدی - دانشگاه علوم پزشکی اراک
طبقه دوم - مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری
تلفن مستقیم: 33126430

مرکزتلفن:8-33136055 داخلی 2226
 

 

کلید واژه ها: پرسنل واحد مهندسی مشاغل آدرس محل کار خیابان علم الهدی

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۳۹۸