معرفی پرسنل واحد آموزش ضمن خدمت

تعداد بازدید:۹۳۵

      

آقای عباس محسنی

کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت

مدرک تحصیلی فوق دیپلم اداری/مالی

سابقه خدمت: 23سال

آدرس محل کار : خیابان علم الهدی - دانشگاه علوم پزشکی اراک
طبفقه دوم - مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری 

تلفن مستقیم:3123472    

تلفن مرکز :   8- 3136055داخلی: 2244

 

آقای ابولفضل افروز

کارشناس آموزش ضمن خدمت

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم

سابقه خدمت: 10سال

آدرس محل کار : خیابان علم الهدی - دانشگاه علوم پزشکی اراک
طبفقه دوم - مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری 

تلفن مستقیم:3123472    

تلفن مرکز :   8- 3136055داخلی: 2245

 

کلید واژه ها: پرسنل واحد آموزش ضمن خدمت آدرس محل کار خیابان علم الهدی

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۳۹۸