معرفی پرسنل واحد آموزش ضمن خدمت

تعداد بازدید:۲۱۲۷

آقای عباس محسنی

کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت

مدرک تحصیلی: فوق‌دیپلم اداری و مالی

سابقۀ خدمت: 26 سال

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، اتاق 202

شمارۀ تلفن مستقیم: 33123472-086

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2244

 

خانم فاطمه رودبارانی

کارشناس آموزش ضمن خدمت

مدرک تحصیلی: فوق‌دیپلم علوم آزمایشگاهی

سابقۀ خدمت: 17 سال

آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، اتاق 202

شمارۀ تلفن مستقیم: 33123472-086

شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2244

کلید واژه ها: آدرس محل کار خیابان علم الهدی کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت مدرک تحصیلی سابقۀ خدمت خیابان شهید شیرودی شمارۀ تلفن مستقیم شمارۀ مرکز تلفن شمارۀ تلفن داخلی عباس محسنی کارشناس آموزش ضمن خدمت فاطمه رودبارانی

آخرین ویرایش۱۱ مرداد ۱۴۰۱