وظایف واحدمهندسی سازمان

تعداد بازدید:۲۵۷۲

رئوس شرح وظایف رئیس گروه  مهندسی سازمان

1-بررسی طرح های پیشنهادی برای اصلاح ساختارسازمانی،انجام اصلاحات مورد لزوم در طرح های ارائه شده

2-تنظیم جداول آماری در قالب فرمهای استاندارد در زمینه‌های مختلف تشکیلاتی جهت ارایه به وزارت متبوع وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

3-بررسی و تدوین و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی واحدهای جدیدالتاسیس و توسعه یافته در سطح استان

4-مطالعه و بررسی آخرین استانداردهای مورد عمل، دستورالعملها و بخشنامه های ابلاغی وزارت متبوع و کاربرد آنها در اصلاح ساختار دانشگاه

5-مطالعه و بررسی نمونه وظایف شاغلین واحدها و تهیه و تدوین شرح وظایف پست های سازمانی مصوب

6-نظارت بر تخصیص و بلوکه کردن پست های سازمانی با رعایت مقررات جاری

7-بررسی و اقدام در مورد پیشنهاد تبدیل، تغییر عنوان و ایجاد ردیفهای سازمانی واحدهای تابعه دانشگاه و انجام مکاتبات و پیگیری جهت اخذ مجوز از وزارت متبوع و انعکاس نتایج واصله به واحدها

8-بررسی و اقدام در مورد حذف و ایجاد ردیفهای سازمانی بر اساس پیشنهادات واصله از کلیه واحدها و انطباق با قوانین و مقررات موجود و انجام مکاتبات لازم از طریق معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با وزارت متبوع جهت اخذ مجوز و اعلام نتایج واصله به واحدها.

9-پیگیری مکاتبات انجام یافته با مراجع زیربط در امور تشکیلاتی تا حصول نتیجه لازم

10-شرکت در جلسات مربوط به تشکیلات

11-بررسی مستمر مجموعه پستهای سازمانی و تطبیق با ردیفهای سازمانی مورد عمل واحدها بمنظور به روز نگهداشتن چارت تشکیلاتی دانشگاه

12-نظارت بر صحت و کنترل و تطبیق کلیه احکام با ساختار و تشکیلات مصوب

13-همکاری و نظارت بر انجام مکاتبات انجام یافته در مورد امور تشکیلاتی

14-نظارت بر عملکرد و ارائه راهنمائی های لازم به کارشناسان تشکیلات جهت بهبود فرایند کار

 

رئوس شرح وظایف کارشناس مهندسی سازمان

1-بررسی مستمر مجموعه پستهای سازمانی و تطبیق با ردیفهای سازمانی مورد عمل واحدها بمنظور به روز نگهداشتن چارت تشکیلاتی دانشگاه

2-تطبیق احکام صادره با تشکیلات مصوب

3-هماهنگی و همکاری با کارشناسان منابع انسانی بمنظور استخراج پستهای سازمانی بلاتصدی جهت اخذ مجوز استخدامی و نقل وانتقال کارکنان

4-تهیه و تدوین شرح وظایف کلیه پستهای سازمانی دستگاه

5-ارایه آمارهای تشکیلاتی، پرسنلی مورد نیاز جهت واحدهای درخواست کننده

6-تنظیم جداول آماری در قالب فرمهای استاندارد در زمینه‌های مختلف تشکیلاتی جهت ارایه به وزارت متبوع وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

7-بررسی و اقدام در مورد پیشنهاد تبدیل، تغییر عنوان و ایجاد ردیفهای سازمانی واحدهای تابعه دانشگاه و انجام مکاتبات و پیگیری جهت اخذ مجوز از وزارت متبوع و انعکاس نتایج واصله به واحدها

8-بررسی و اقدام در مورد حذف و ایجاد ردیفهای سازمانی بر اساس پیشنهادات واصله از کلیه واحدها و انطباق با قوانین و مقررات موجود و انجام مکاتبات لازم از طریق معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با وزارت متبوع جهت اخذ مجوز و اعلام نتایج واصله به واحدها.

9-بررسی طرح های پیشنهادی برای اصلاح ساختارسازمانی،انجام اصلاحات مورد لزوم در طرح های ارائه شده

10-استفاده از فنون کمی( نمودارها و شبکه ها ) در برنامه ریزی و کنترل در بهبود نیروی انسانی در سازمان

 

کلید واژه ها: واحدمهندسی سازمان اصلاح ساختارسازمانی ردیفهای سازمانی کارشناس مهندسی سازمان

آخرین ویرایش۱۴ شهریور ۱۴۰۰