معرفی مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

تعداد بازدید:۱۳۳۵
  

نام و نام خانوادگی:آقای وهب حبیب‌پور

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

پست الکترونیک:V_habibpoor@yahoo.com

تلفن مستقیم: 33130130

شماره تماس داخلی: 2242

آدرس: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

سوابق اجرایی

 • کارشناس حسابداری شرکت واگن پارس
 • کارشناس حسابداری معاونت دانشجویی

 • کارشناس بودجه ستاد دانشگاه

 • رئیس اداره حسابداری مدیریت

 • مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه

 • عضو غیر موظف هیأت مدیره سهام عدالت استان مرکزی

شرح وظایف

 • مطالعه و بررسی در مورد قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزۀ فعالیت و اظهارنظر و ارائه پیشنهادهای اصلاحی
 • نظارت بر حسن اجرای امور و وظایف محوله و اجرای دقیق و صحیح مصوبات کمیته‌های حوزۀ مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

 • مطالعه و بررسی‌های لازم در امور مرتبط با مهندسی مشاغل، مهندسی سازمان، آموزش ضمن خدمت، ارزیابی پرسنلی، سیستم‌ها و روش‌ها و تحول اداری در راستای تحقق اهداف دستگاه
 • نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای کارشناسی زیرمجموعۀ مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

 • مطالعه و بررسی روش‌های گردش کار در دستگاه اجرایی به منظور ایجاد سیستم‌ها و روش‌های کاربردی ساده در امور جاری از طریق ارائه پیشنهادهای اصلاحی
 • نظارت بر اجرای صحیح تشکیلات تفصیلی، تنظیم شرح وظایف پست‌های مصوب سازمانی و اصلاح ساختار تشکیلاتی دستگاه با همکاری کارشناسان مربوطه و واحدهای تابعه
 • مطالعه و بررسی در زمینۀ نیازهای آموزشی و برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی پرسنل در سطوح مختلف بر اساس نیازسنجی‌های انجام شده و اجرای دوره‌ها
 • برگزاری و شرکت در جلسات کمیته‌های مرتبط با حوزۀ فعالیت و ارائه نظر پیرامون موضوعات مطرح شده

 • رسیدگی به اعتراضات پرسنلی در مورد نحوۀ اجرا یا عدم اجرای مصوبات کمیته‌های مختلف حوزۀ مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

کلید واژه ها: وهب حبیب‌پور مدیر توسعه سازمان و تحول اداری فوق‌لیسانس مدیریت دولتی وظایف مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری آدرس تلفن سابقه مدرک تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۴۰۱