مطالب مرتبط با کلید واژه

مهندس ابوالفضل نحوی‌زاده


معرفی پرسنل واحد مهندسی مشاغل

کارشناس مسئول مهندسی مشاغل: آقای مهران هدایت‌زاده مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت صنعتی سابقۀ خدمت: 25 سال شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2238 رئوس شرح وظایف کارشناس مسئول مهندسی مشاغل: 1- نظارت بر به‌کارگیری منابع انسانی شاغل در واحدهای ستادی و محیطی دانشگاه در ...

معرفی پرسنل واحد آموزش ضمن خدمت

کارشناس مسئول آموزش کارکنان و مدیران: آقای عباس محسنی مدرک تحصیلی: فوق‌دیپلم اداری و مالی سابقۀ خدمت: 27 سال شمارۀ تلفن مستقیم: 33123472-086 شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2320   کارشناس آموزش و توسعه مدیران: آقای مهندس ابوالفضل نحوی‌زاده مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی صنایع، گرایش ...