مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه


برگزاری دومین جلسۀ بررسی ساختار و تشکیلات دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سازمان‌ها و مؤسسات تابعه

برگزاری دومین جلسۀ بررسی ساختار و تشکیلات دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سازمان‌ها و مؤسسات تابعه گالری

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه از برگزاری دومین جلسه بررسی ساختار و تشکیلات دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سازمان‌ها و مؤسسات تابعه خبر داد.

ادامه مطلب