مطالب مرتبط با کلید واژه

محمدرضا شیرازی


معرفی پرسنل واحد مهندسی سازمان

آقای محمدرضا شیرازی رئیس گروه مهندسی سازمان مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس حسابداری سابقۀ خدمت: 27 سال آدرس محل کار: خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، طبقۀ دوم، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، اتاق 220 شمارۀ مرکز تلفن: 8-33136055-086، شمارۀ تلفن داخلی: 2277   خانم نهال محرک‌پور کارشناس مهندسی سازمان مدرک ...