مطالب مرتبط با کلید واژه

محمدرضا عطیفه


معرفی پرسنل واحد آموزش ضمن خدمت

کارشناس مسئول آموزش کارکنان و مدیران: آقای عباس محسنی مدرک تحصیلی: فوق‌دیپلم اداری و مالی سابقۀ خدمت: 27 سال   کارشناس آموزش و توسعه مدیران: آقای محمدرضا عطیفه مدرک تحصیلی: فوق‌لیسانس مدیریت دولتی سابقۀ خدمت: 26 سال   رئوس شرح وظایف: 1- برنامه‌ریزی لازم جهت انجام نیازسنجی آموزشی هر ...