پرسش‌های متداول

تعداد بازدید:۱۰۰۰

آخرین ویرایش: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱


اگر در یک مقطع خدمت طرح انجام شده باشد و فردی گواهی پایان طرح دریافت کرده باشد، در مقطع بعدی می تواند خدمت طرح برود

: مشمولانی که خدمت طرح را در یک مقطع انجام داده و گواهی پایان طرح دریافت نمود ه اند. در مقطع بالاتر مجاز به انجام خدمت طرح نمی باشند

آیا می توان توقف از طرح گرفت و ادامه تحصیل داد؟

بله - با ارائه درخواست توقف طرح به کارگزینی محل خدمت و مکاتبه آن واحد با اداره طرح پس از اعزام جانشین درصورت نیاز

کلید واژه ها: توقف طرح

چگونه میتوان جهت شروع ، تمدید و پایان طرح اقدام نمود؟


tarhplus.behdasht.gov.ir  از طریق ثبت نام در سامانه رشد به آدرس

کلید واژه ها: شروع و پایان طرح

در زمان طرح میتوان در واحد دیگری اضافه کار داشت؟

بله-با ارائه حکم کارگزینی انتصاب به واحد مورد نظر درصورت عدم نیاز واحدی که درحال حاضر شاغل می باشد.

کلید واژه ها: طرح در واحد دیگر

آیا مرخصی زایمان جزء مدت طرح محسوب می شود

 بله کلیه مرخصی های با حقوق از قبیل استحقاقی و استعلاجی جزءطرح محسوب می شود.

کلید واژه ها: طرح در مرخصی زایمان

انواع مرخصی در دوران طرح به چه صورتی است؟

مرخصی استحقاقی:2.5 روز در هر ماه
 مرخصی بدون حقوق: فقط دو ماه با موافقت مسئول

 

کلید واژه ها: انواع مرخصی در دوران طرح

بانوان متاهل می توانند شهر محل سکونت همسرشان را جهت طرح انتخاب نمایند؟

بله. معمولا اولین اولویت انتخابی متاهلین مورد تائید است

کلید واژه ها: طرح بانوان متاهل

درصورتی که ساکن استان دیگری باشیم آیا میتوان دوره طرح خود را در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران گذراند؟

:درصورت نیاز هر دانشگاه گذراندن طرح در کل کشور مجاز است. ولی بایستی امتیاز مورد نیاز جهت هر شهرستان را کسب نمائید

کلید واژه ها: گذراندن طرح در شهر دیگر

آیا می توان دوره طرح را خرید و از این طریق معاف از طرح شد؟

خیر . دوره طرح قابل خرید نمی باشد

کلید واژه ها: خرید طرح

در صورت گذراندن خدمت سربازی قبل از تحصیل دردانشگاه شرایط گذراندن طرح چگونه می باشد؟

مشمول طرح می باشند

کلید واژه ها: طرح سربازان

نحوه محاسبه مابه التفاوت ناشی از انتقال حق بیمه سنوات خدمت غیر رسمی از صندوق مبداء به صندوق مقصد چگونه محاسبه می گردد؟

به موجب اصلاحیه ماده (۳) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (۳) قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ موضوع تصویب نامه ۸۰۹۵۴/ت۵۰۳۸۷هـ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۳ هیات وزیران پس از انتقال حق بیمه یا کسور از صندوق بیمه و بازنشستگی قبلی به صندوق بیمه و بازنشستگی فعلی و جدید مابه التفاوت متعلقه  براساس حقوق ومزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر کسور بازنشستگی قرار می گیرد محاسبه می گردد.

کلید واژه ها: محاسبه مابه التفاوت

شرایط بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت وزیان آور کدامند؟ 

الف ) دارا بودن 25 سال سابقه خدمت 
ب)  کلیه سوابق شخص متقاضی می بایست در پست سازمانی که مشمول ارفاقی مشاغل سخت وزیان آور باشد. 
 

کلید واژه ها: شرایط بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور

حقوق بازنشستگی را صندوق بازنشستگی برقرار می کند یا دستگاه ذیربط؟

ابلاغ بازنشستگی بوسیله دستگاه صادر و سپس مدارک مربوط جهت برقراری حقوق به صندوق بازنشستگی ارسال می گردد

کلید واژه ها: برقرای حقوق بازنشستگی

آیا امتیاز برقراری حقوق بازنشستگی عادی و ازکارافتادگی با هم تفاوت دارد؟

خیر ، برقراری حقوق  بازنشستگی عادی و یا ازکار افتادگی ،هر دو از یک نوع بوده می باشد.

کلید واژه ها: امتیاز برقراری حقوق بازنشستگی و کار افتادگی

مابه التفاوت ناشی از انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی توسط چه کسی پرداخت می گردد؟

مطابق نص صریح  تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵  پرداخت مابه التفاوت  بر عهده مستخدم می باشد .

کدامیک از مشاغل حائز شرایط ارفاقی مشاغل سخت وزیان آور می باشند ؟

متصدیان پست های پرستاری ، بهیار ، کمک بهیار ، کاردان ،کارشناس وکارشناس ارشد اتاق عمل،کاردان ،کارشناس هوشبری،ماما ، کاردان ، کارشناس ، کارشناس مسئول ، کارشناس ارشد آزمایشگاه ، مسئول فوریت های پزشکی و رئیس و مسئول فنی آزمایشگاه

کلید واژه ها: مشمولین مشاغل سخت و زیان آور

شرایط بازنشستگی برای پرسنل رسمی و پیمانی کدامند؟

الف) حداقل سی‌سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی‌و‌پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال.

ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج‌روز حقوق.
تبصره 1- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل ساخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می‌باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌گردد
 

کلید واژه ها: شرایط بارنشستگی

 مرخصی مراقبت از همسر چند روز می باشد ؟  

مرخصی مراقبت از همسر از تاریخ تولد فرزند به مدت 15روز می باشد

کلید واژه ها: مرخصی مراقبت از همسر

مدت مرخصی استعلاجی زایمان چند ماه می باشد ؟    

مدت مرخصی استعلاجی زایمان 9 ماه می باشد و برای دوقلو و بیشتر یک سال می باشد

کلید واژه ها: مرخصی استعلاجی

 مرخصی اضطراری شامل چه افرادی می گردد و چند روز می باشد؟  

مرخصی اضطراری هفت روز می باشد ( علاوه بر سقف مرخصی استحقاقی سالیانه ) و شامل افراد ذیل می گردد :
الف- ازدواج دائم کارمند ب- ازدواج فرزند کارمند – فوت بستگان درجه یک ( همسر،فرزند،پدر،مادر،خواهر،برادر)
 

کلید واژه ها: مرخصی اضطاراری

 قانون کاهش ساعت کاری بانوان شامل چه اشخاصی می گردد ؟  

بانوانی که دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج یا زنان سرپرست خانوار

کلید واژه ها: کاهش ساعت کاری بانوان

مرخصی های استحقاقی در سال برای کارمندان مشمول قانون کار چند روز می باشد ؟  

مرخصی استحقاقی قابل استفاده 26 روز می باشد و 9 روز آن قابل ذخیره می باشد ( در صورتی که کارمند چهار و یا بیش از چهار روز جمعه مرخصی استحقاقی استفاده نماید مرخصی آنان 30 روز می باشد و 9 روز آن قابل ذخیره خواهد بود )
 

کلید واژه ها: مرخصی استحقاقی

مرخصی های استحقاقی در سال برای کارمندان رسمی ، پیمانی ، قراردادکارمعین چند روز می باشد ؟

مرخصی استحقاقی به ازای هر ماه دو و نیم روز می باشد ، در سال نیمی از آن قابل ذخیره می باشد

کلید واژه ها: مرخصی استحقاقی

 استفاده از خدمت نیمه وقت بانوان برای پرسنل رسمی و پیمانی و قراردادکارمعین چه شرایطی دارد ؟ و چند سال می باشد؟

الف- کارمند بایستی درخواست کتبی خود را به واحد ارائه نماید .( برای بار اول خدمت نیمه وقت بانوان نمی تواند کمتر از یک سال باشد )
ب- درخواست کتبی کارمند به همراه موافقت واحد جهت اقدامات بعدی به ستاد دانشگاه ارائه می گردد.
لازم به ذکر می باشد کارمند پس از دریافت نامه های موافقت از سوی ستاد دانشگاه حق استفاده از خدمت نیمه وقت را دارد.
کارمند می تواند از 9 سال خدمت نیمه وقت بانوان استفاده نماید ( سه سال اول حق بیمه با محل خدمت می باشد – سه سال دوم نیمی از حق بیمه با کارمند و نیمی با محل خدمت می باشد – سه سال سوم کل واریز حق بیمه با کارمند می باشد )
 

کلید واژه ها: مرخصی نیمه وقت

استفاده از مرخصی بدون حقوق برای پرسنل رسمی و پیمانی و قراردادکارمعین چه شرایطی دارد ؟ و چند سال می باشد ؟

الف- کارمند بایستی ابتدا موافقت شفاهی واحد را دریافت و پس از آن با درخواست کتبی تمامی مرخصی های استحقاقی ذخیره شده در تمام سالهای استخدام خود را به روز استفاده نماید .
ب-درخواست کتبی کارمند به همراه موافقت واحد جهت اقدامات بعدی به ستاد دانشگاه ارائه گردد
لازم به ذکر می باشد کارمند پس از دریافت نامه های موافقت از سوی ستاد دانشگاه حق استفاده از مرخصی بدون حقوق را دارد.
کارمند در طول خدمت خود می تواند از یک روز تا سه سال مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.( در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی در رشته مربوط به شغل کارمندان یا نیاز موسسه باشد ، تا دو سال دیگر قابل افزایش خواهد بود و کارمندانی که همسر ایشان جهت ماموریت یا ادامه تحصیل اعزام می شوند می توانند حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند )
 

کلید واژه ها: مرخصی بدون حقوق