معرفی کارمندان واحد طرح نیروی انسانی

تعداد بازدید:۴۱۳۹

کارشناسان واحد طرح نیروی انسانی
 

 سرکار خانم اردهالی                         جناب آقای حامدی


   شرح وظایف کارگزینی طرح نیروی انسانی 
 

  1.    ثبت نام مشمولین طرح لایحه ، ارسال مدارک به وزارتخانه ، اخذ معرفی نامه

  2.    صدورگواهی پایان طرح و معافیت از طرح و پایان کار پیام آوران بهداشت 
  3.    صدوراحکام حقوقی مشمولین طرح نیروی انسانی
  4.    صدور احکام پزشکان خارجی ، صدور مجوز محرومیت از مطب و برقراری مزایای سالانه 
  5.    صدور گواهی انجام کار مشمولین طرح لایحه و پیام آوران بهداشت به واحد های مختلف
  6.    تمدید قرارداد پزشکان خارجی با هماهنگی وزارت متبوع 

                                                                                      

                                                                                             شماره تلفن داخلی :  2270

 

آخرین ویرایش۰۲ مهر ۱۳۹۷