معرفی مدیر منابع انسانی

تعداد بازدید:۹۷۱۳
  

نام و نام خانوادگی: آقای علیرضا عطیفه

رشته تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت

پست الکترونیک: kargozini@arakmu.ac.ir

تلفن مستقیم: 33133884

شماره تماس داخلی: 8- 33136055 داخلی 2231

آدرس: خیابان علم الهدی-دانشگاه علوم پزشکی اراک -مدیریت منابع انسانی-طبقه سوم

سوابق اجرایی

 • کارشناس پیگیری دفتر ریاست دانشگاه
 • کارشناس مسئول دبیرخانه شورای پیشنهادات دانشگاه 
 • مسئول دفتر معاونت توسعه دانشگاه
 • مسئول دبیرخانه ستاد دانشگاه
 • رئیس اداره کارگزین دانشگاه
 • معاون اداره کارگزینی دانشگاه
 • مسئول مدیریت اطلاعات سلامت مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر ( عج ) 

شرح وظایف

 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ، آئین نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العمل های اجرائی مربوطه
 • تصمیم گیری ، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی
 • تلاش در جهت تامین و نگهداشت منابع انسانی مورد نیاز دانشگاهتلاش در جهت تامین و نگهداشت منابع انسانی مورد نیاز دانشگاه
 • نظارت بر صدور احکام پرسنلی ، کار کنان ، بازنشستگان و وظیفه بگیران
 • نظارت بر تهیه و تدوین بخشنامه ها و آئین نامه ها و دستور العملهای اجرائی
 • برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و اخذ مجوزهای استخدامی بر اساس اولویتها و نیاز هاا
 • اقدامات لازم در خصوص انجام عملیات استخدامی کارکنان رسمی و پیمانی
 • تامین منابع انسانی لازم برای ارائه خدمات مربوط به نیروهای طرح پزشکان و پیراپزشکان
 • نگهداشت منابع انسانی از طریق اجرای طرح های حقوق و دستمزد ، نظام ارزشیابی و توانمند سازی نیروی انسانی
 • ارتقاء و بهبود وضعیت اطلاعات پرسنلی از طریق ایجاد بانک اطلاعات کار کنان
 • نظارت و کنترل بر نحوه انجام وظایف شغلی کادر تحت سرپرستی
 • برنامه ریزی های لازم جهت کنترل و نظارت بر واحد ها ی کارگزینی دانشگاه
 • هماهنگی های لازم با مدیریت های نیروی انسانی سایر دانشگاه ها و تبادل اطلاعات و تجربیات
 • شرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکار گیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

 • انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه
 • ارائه پیشنهاد های لازم جهت اصلاح در نظام های اداری و استخدامی به مراجع ذیربط
 • انجام سایر امور مربوطه بر طبق مقررات و با دستور مقام مافوق
 • شرکت در کمیته طرح طبقه بندی مشاغل – انتصابات – نقل و انتقالات
 • تدوین طرح ها و برنامه های منابع انسانی جهت جذب ، حفظ و نگهداشت منابع انسانی و ارائه به مدیر عامل
 • مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادها و سیاست های منابع انسانی و نظارت بر حسن اجرای آنها
 • تهیه و تنظیم خطمشی ها ، دستورالعمل ها ، روش های اجرایی ، آیین نامه و بخش نامه های منابع انسانی
 • برنامه ریزی جهت تامین منابعانسانی مورد نیاز واحدها و اعلام به معاونت توسعه
 • نظارت و کنترل به منظور حسن اجرای قوانین مقررات دستورالعمل ها و بخشنامه های منابع انسانی در واحدهای مختلف

کلید واژه ها: مدیر منابع انسانی

آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۴۰۳