معرفی مدیر منابع انسانی

تعداد بازدید:۵۸۹۹

    مدیر منابع انسانی : اقای علیرضا عطیفه

   مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت 


   آدرس محل کار: خیابان علم الهدی-دانشگاه علوم پزشکی اراک -مدیریت منابع انسانی-طبقه سوم

   شماره تلفن مستقیم : 33133884      

   شماره تلفن : 8- 33136055 

    شماره تلفن داخلی:2231

آخرین ویرایش۱۵ آبان ۱۴۰۱