معرفی کارمندان واحد ترفیعات

تعداد بازدید:۱۸۰۴

   جناب آقای کریمی                                                               

                                                                                         

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد                                       
 


       شرح وظایف کارگزینی ترفیعات

1.    صدوراحکام حقوقی پرسنل ستادی 

2.    صدور گواهی جهت اخذ وام و ضمانت و صدور دسته چک

3.    صدور گواهی جهت استفاده از واحد های رفاهی دانشگاهها

4.   مکاتبه درخصوص اخذ تاییدیه تحصیلی پرسنل و ارسال به واحد مربوطه


                                                                                                                             شماره داخلی : 2274 

                                                                                                                        شماره مستقیم : 3134182        

آخرین ویرایش۰۲ مهر ۱۳۹۷