معرفی کارمندان واحد مرخصی ها

تعداد بازدید:۴۱۵۲

   _   سرکار خانم راضیه حمیدی نسب

       مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 

  _  سرکار خانم اعظم شیرین آبادی 

      مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد 

 

     _  شماره تلفن داخلی: 2368

 

  شرح وظایف کارشناس تردد پرسنل


1-ثبت کلیه مرخصیهای استحقاقی و استعلاجی پرسنل ستاد و  واحدهای تابعه در سیستم  پرسنلی 

2-  صدورحکم استعلاجی زایمان

3- ثبت کلیه مرخصی ها  ، تاخیر و تعجیل ها طبق گواهی کار از واحد کارت ساعت  و واحد های تابعه 
     در سیستم پرسنلی جهت محاسبه و اعلام مرخصی سالانه 

4- ارسال معذور یت های پزشکی بیشتر از 3 روز به کمیسیون پزشکی

5- پیگیری لازم در خصوص متقاضیان خدمت نیمه وقت بانوان و پس از موافقت صدور حکم نیمه وقت 

6- پیگیری لازم در خصوص متقاضیان مرخصی بدون حقوق و پس از موافقت صدور حکم مرخصی  بدون حقوق 

                                                                                                        

آخرین ویرایش۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳