رئیس اداره تامین و توزیع نیروی انسانی

تعداد بازدید:۶۵۵۶
  

نام و نام خانوادگی: آقای حمید رضا کریمی 

رشته تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت 

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم: 33123875

شماره تماس داخلی: 2330

آدرس: خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک طبقه سوم 

سوابق اجرایی

  •  
  •  
  •  

شرح وظایف

  • برنامه ریزی برای تأمین و توزیع مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
  • برنامه ریزی و اجرای آزمونهای استخدامی 
  • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعملها و آیین نامه های مربوط در راستای سیاستهای ابلاغی
  • پیگیری و نظارت در امر استخدام، جذب و به کارگیری کارکنان
  • رعایت عدالت در جذب، تداوم خدمت و ارتقاء منابع انسانی 
  • نیازسنجی منابع انسانی، پیگیری و اخذ مجوز استخدامی
آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۴۰۱