کارشناس دفتر مدیریت منابع انسانی

تعداد بازدید:۸۴۳

کارشناس دفتر مدیریت منابع انسانی و کارشناس پیگیری حوزه منابع انسانی 

نام و نام خانوادگی : محمود رضا شاکری 

شماره داخلی : 2231

شماره مستقیم : 3313384

 

 

 

 

کلید واژه ها: کارشناس پیگیری

آخرین ویرایش۰۶ تیر ۱۴۰۲