مطالب مرتبط با کلید واژه

تریاژ


حضور کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی در کارگاه آموزشی تریاژ تلفنی چهارسطحی در زنجان

حضور کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی در کارگاه آموزشی تریاژ تلفنی چهارسطحی در زنجان

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، کارگاه آموزشی تریاژ تلفنی با رویکرد تریاژ چهارسطحی در قطب آمایشی ۶ سازمان اورژانس کشور با مشارکت اساتید سازمان اورژانس کشور به مدت ۳ روز از تاریخ هفدهم لغایت نوزدهم اردیبهشت ماه جاری در دو نوبت صبح و عصر در سالن آموزش مرکز اورژانس پیش بیمارستانی استان زنجان برگزار شد.

ادامه مطلب

واحد ارتباطات

واحد ارتباطات

واحد ارتباطات نام و نام خانوادگی : خانم مریم لطفی مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد پرستاری  شرح وظایف مسئول واحد ارتباطات رادیویی: وضعیت امکانات و زیرساخت های ارتباطات رادیویی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هماهنگی جهت اخذ مجوز شبکه ارتباطات رادیویی از مرکز ...