مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه علوم پزشکی اراک


جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی اراک در سالن جلسات اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی برگزار گردید.

جلسه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی اراک در سالن جلسات اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی برگزار گردید.

این جلسه صبح امروز با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اراک و سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی و جمعی از مسئولین دانشگاه و ستاد اورژانس در خصوص بررسی مسائل و مشکلات اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی صورت گرفت. ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

ادامه مطلب