اخبار اسلایدی

برگزاری دوره  آموزش مهارتی مراقبت های پرستاری از بیماران تحت دیالیز
برگزاری دوره آموزش مهارتی مراقبت های پرستاری از بیماران تحت دیالیز

برگزاری دوره آموزش مهارتی مراقبت های پرستاری از بیماران تحت دیالیز

دوره آموزشی مراقبت های پرستاری از بیماران تحت دیالیز را برای پرستاران از تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳ تا تاریخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ در محل بیمارستان امیرالمومنین (ع) برگزار میگردد و در پایان دوره گواهی معتبر صادر می گردد. لذا جهت ثبت نام به آدرس ذیل حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳ مراجعه شود . توجه ظرفیت ثبت نام محدود می باشد.

ادامه مطلب
برگزاری دوره  مهارتی  کامپوزیت

برگزاری دوره مهارتی کامپوزیت

تعریف دوره: آشنایی و کسب مهارت عملی برای انجام درمانهای ونیر مستقیم کامپوزیتی برای دندانپزشکان عمومی گروه هدف: دکترای دندانپزشکی عمومی ، دارای پروانه فعالیت حرفه ای از مراجع ذیربط هدف کلی: توانمندسازی علمی و عملی دندانپزشکان عمومی در انجام خدمات درمان ونیرهای کامپوزیتی مستقیم بخش های اصلی دوره: آناتومی و مورفولوژی, اصول ایزولاسیون, اصول فتوگرافی, باندینگ, انتخاب رنگ, کامپوزیت ها, اصول زیبایی, دیاستم, CaseSelection, ونیر کامپوزیت, اتمام و پرداخت, اکلوزن, دموی مربی بر روی بیمار و CasePresentation مدت برگزاری دوره: ساعت: ۶۰:۰۰ روز: ۱۲۰-۳۰ ماه: ۴–۱ محل برگزاری دوره: دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی اراک شهریه دوره: ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال گواهینامه پایان دوره: گواهینامه معتبر از مرکز ملی ملی آموزش مهارتی و حرفه ای وزارت بهداشت

ادامه مطلب