اخبار اسلایدی

برگزاری دوره  مهارتی  کامپوزیت

برگزاری دوره مهارتی کامپوزیت

تعریف دوره: آشنایی و کسب مهارت عملی برای انجام درمانهای ونیر مستقیم کامپوزیتی برای دندانپزشکان عمومی گروه هدف: دکترای دندانپزشکی عمومی ، دارای پروانه فعالیت حرفه ای از مراجع ذیربط هدف کلی: توانمندسازی علمی و عملی دندانپزشکان عمومی در انجام خدمات درمان ونیرهای کامپوزیتی مستقیم بخش های اصلی دوره: آناتومی و مورفولوژی, اصول ایزولاسیون, اصول فتوگرافی, باندینگ, انتخاب رنگ, کامپوزیت ها, اصول زیبایی, دیاستم, CaseSelection, ونیر کامپوزیت, اتمام و پرداخت, اکلوزن, دموی مربی بر روی بیمار و CasePresentation مدت برگزاری دوره: ساعت: ۶۰:۰۰ روز: ۱۲۰-۳۰ ماه: ۴–۱ محل برگزاری دوره: دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی اراک شهریه دوره: ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال گواهینامه پایان دوره: گواهینامه معتبر از مرکز ملی ملی آموزش مهارتی و حرفه ای وزارت بهداشت

ادامه مطلب